Από τις 12 μέχρι τις 14 Απριλίου 2024 η Phoenix Contact και η Ομάδα της KSA|Group βρέθηκαν στην 1η έκθεση Automation & Robotics που διοργανώθηκε στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη έκθεση φιλοδοξεί να γίνει το επίκεντρο των εξελίξεων καθώς είναι η πρώτη που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στους 2 ταχύτατα αναπτυσσόμενους κλάδους της χώρας.

Με το action center που παρουσίασε η Phoenix Contact, οι επισκέπτες του περιπτέρου μας είχαν την ευκαιρία να δουν το πλούσιο functionality των τροφοδοτικών και των μονάδων UPS καθώς και των ηλεκτρονικών ασφαλειών πολλαπλών βρόγχων CAPAROC σε πλήρη λειτουργία και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο συνδυασμός των μονάδων αυτών μπορεί εξασφαλίσει την αδειάλειπτη τροφοδοσία και την προστασία κάθε συστήματος παραγωγής από απρόβλεπτες διακοπές.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν μπορείτε να βρείτε παρακάτω: